Osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja i Vatrogasnog zapovjedništva u Svetom Juraju na Bregu i Svetoj Mariji

osposobljavanje

U prostorima općine Sveti Juraj na Bregu u Pleškovcu održano je osposobljavanje Stožera zaštite i spašavanja i Vatrogasnog zapovjedništva općina... 

Sveti Juraj na Bregu, Gornji Mihaljevec, Selnica i Štrigova, dok je u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Marija održano osposobljavanja Stožera zaštite i spašavanja i Vatrogasnog zapovjedništva općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba...

Cilj osposobljavanja je bio upoznati članove stožera i zapovjedništva sa njihovim obvezama i odgovornostima u sustavu zaštite i spašavanja te ih osposobiti za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja, katastrofama i velikim nesrećama.